Věcné břemeno? Co je nutné řešit a co je naopak běžnou záležitostí.

V minulosti už jsem několikrát zdůrazňoval jak důležité je zkontrolovat právní stav nemovitosti a věcné břemeno je jedním ze záznamů vedených na listu vlastnictví, tudíž ani pro laika není nic složitého si ověřit, zda prodávaná nemovitost není věcným břemenem zatížena.

Je několik druhů věcných břemen, které jsou zakotveny v zákoníku. Některá věcná břemena jsou problematická, ale některá jsou naopak běžnou záležitostí a většinou nepředstavují velkou překážku v prodeji. Pojďme si tedy rozebrat s jakými věcnými břemeny se můžete nejčastěji setkat a jak tuto překážku případně řešit.

V první řadě Vás chci upozornit, že věcné břemeno nezaniká převodem nemovitosti. Jak je uvedeno v úvodu článku, tak zda je nemovitost zatížena břemenem si můžete ověřit na listu vlastnictví v části, kde jsou vedena omezení vlastnických práv. Když je tato část bez záznamu, tak máte vyhráno. Pokud, ale je v této části záznam je nutné zpozornět. 

Věcné břemeno služebnosti užívání.

Problematickým věcným břemenem může být Služebnost užívání. Jednoduše se jedná o to, že danou nemovitost nebo její část může užívat třetí osoba. V jakém rozsahu může oprávněný případně užívat nemovitost se dozvíte z listiny, kterou bylo dané věcné břemeno zřízeno. No, a protože je velmi důležité toto před prodejem vyřešit, jelikož případní nový vlastníci asi nechtějí, aby se například po jejich rodinném domě promenádoval cizí člověk. Řekněme si jak tedy na to?

Pokud je to možné, tak nejjednodušší variantou je dohoda s oprávněným o výmazu věcného břemena. S tím Vám pomůže každá advokátní kancelář nebo vám tento úkon zprostředkuje zkušený realitní makléř. Listinu doručíte na katastrální úřad a po pár dnech je záznam vymazán. Nedohodnete-li se ale s oprávněným, tak zde nastává poměrně složitý až neřešitelný problém a tato situace má výrazný vliv na prodej a samozřejmě i cenu nemovitosti. Pokud totiž například bude nutná zástava z důvodu financování nemovitosti, tak banka neposkytne finanční prostředky na takto zatíženou nemovitost.

Ukázka zapsaného věcného břemena na listu vlastnictví

Nastávají ale i situace, kdy je vedeno věcné břemeno na listu vlastnictví, ale oprávněný je po smrti. V tom případě, ale tato skutečnost pouze nebyla doložena katastru a ten tak nemohl provést výmaz. Zde tak stačí pouze katastrálnímu úřadu spolu s příslušnou listinou doložit úmrtní list oprávněného. Perličkou z mé praxe bylo, že oprávnění z věcného břemeno zemřeli v padesátých letech minulého století a od té doby nemovitost změnila dvakrát majitele bez toho, aby to někdo řešil. Takže mě čekal úkol sehnat úmrtní listy na oprávněné, což se zpočátku jevilo jako nemožné. I tato situace se nakonec vyřešila a noví majitelé mají nemovitost bez zapsaného věcného břemene. 

Shrnuto a podtrženo k výmazu věcného břemene užívání může tedy dojít pouze dohodou, smrtí oprávněného. V minimu případů pak dobou uplynutí a problematicky soudní cestou.

Služebnost vedení inženýrských sítí

Poměrně běžným záznamem hlavně u prodeje novějších rodinných domů je služebnost vedení inženýrských sítí zřízená k pozemkům, které tvoří funkční celek s rodinným domem. Toto nepředstavuje většinou velký problém a je v posledních letech běžnou praxí distributorů elektřiny, plynu nebo vody. Zde doporučuji si ale zkontrolovat v jakém rozsahu a k jaké části pozemkové parcely se věcné břemeno vztahuje. Může se totiž stát, že věcné břemeno například bude zasahovat do části pozemku, kde si například v budoucnu chcete něco vybudovat. 

Závěrem

Pamatujte tedy, že věcné břemeno tedy nelze v žádném případě přehlížet a určitě nedoporučuji ho zamlčet, jelikož by Vám to v budoucnu mohlo způsobit mnoho problémů, ať už prodáváte nebo kupujete nemovitost. Již v začátku jsem psal, že si v základu rozebereme nejčastější varianty. Jaké další druhy věcných břemen existují, tak na to se můžete podívat v článku, který jsem psal před několika lety Pozor na věcné břemeno.

Pokud budete chtít podrobněji probrat možnosti s řešením tohoto tématu, tak se ozvěte. Rád Vám s tím pomohu nebo poradím

Chci konzultovat prodej své nemovitosti:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.