Prodej stavebního pozemku? Co vše musíte zjistit, než začnete pozemek nabízet.

Poptávka po pozemcích určených k zástavbě je v posledních měsících vysoká. Právě s prodejem a koupí pozemků je však často větší práce, než by se mohlo na první pohled zdát.

Ne každý pozemek je totiž určen k výstavbě. Přestože je pozemek z vašeho pohledu vhodný, opak může být pravdou. Není nic horšího, než pustit se do prodeje svého pozemku „k výstavbě“ a následně zjistit, že je vhodný maximálně k pěstování zeleniny nebo chovu drobného zvířectva. V následujících řádcích Vám ve stručnosti popíšu, co vše je nutné zjistit, než začnete pozemek nabízet jako stavební. Samozřejmě i kupující by následující informace měli vyžadovat nebo si je před koupí zjistit, pokud tedy nechtějí investovat do bezcenného pozemku.

Pozemek musí být určen k výstavbě

Tuto skutečnost lze jednoduše zjistit z územního plánu obce, který je k dispozici na webových stránkách dané obce. Z územního plánu zjistím prvotní informace, zda je vůbec pozemek určen k výstavbě. Pokud máte to štěstí, že ano, tak můžete pokračovat k zjišťování dalších informací. Co lze tedy z územní plánu zjistit?

  • Přípustné využití. Tzn. je zde specifikace toho, jaký druh stavby lze stavět
  • Nepřípustné využití. Zde je uvedeno, co naopak v žádném případě stavět nelze
  • Minimální výměru stavebního pozemku
  • Maximální výměru zastavitelnosti
  • Minimální plochu zeleně
  • Různá výšková omezení stavby a sklon střechy
  • Další omezení

V případě, že již v této fázi zjistíte, že pozemek je například plochou zeleně, máte první problém. Na takovém pozemku totiž nelze stavět. V některých případech lze sice změnit územní plán, ale je to velice zdlouhavá záležitost s nejasným výsledkem.

Návštěva stavebního úřadu vás nemine

Další kroky by měli směřovat na stavební úřad. Zde totiž následně můžete zjistit, že jsou s pozemkem spojena další omezení, které z veřejně dostupných informací nelze zjistit. Ideální je si zažádat o územně plánovací informaci. V případě, že chcete pozemky dělit, i na tuto možnost je potřeba se zeptat, jelikož ne vždy stavební úřad dělení či scelování pozemků povolí a bez jeho souhlasu se neobejdete. Dobré je také navštívit obecní úřad. Ten například může požadovat kompletní dokončení infrastruktury území, jako jsou chodníky, autobusová zastávka, rozšíření cesty atp. a dokud to nebude hotovo, bude do stavebních povolení tzv. házet vidle, o čemž se nedávno přesvědčil i jeden z mých kolegů.

Pozemek musí být jednoduše napojitelný na inženýrské sítě

V ideálním případě jsou dostupné inženýrské sítě na hranici pozemku nebo přímo vyvedeny na pozemek. To, kudy sítě vedou, zjistím podáním žádosti na poskytovatele dostupných inženýrských sítí. Od nich dostanete vyjádření, zda je možnost napojení. Ne vždy to možné je. Může totiž nastat nespočet situací, které by vás nejspíš ani nenapadly. Například se může stát, že veřejný vodovod již nebude disponovat dostatečným tlakem na připojení další nemovitosti. V těchto článcích vždy mluvím ze zkušenosti. Konkrétně v tomto případě mluvím z trpké zkušenosti při prodeji pozemků v Letohradě.

Zajištění přístupu je naprostým základem

Samozřejmě nemusím říkat, že pokud pozemek nemá právně zajištěný přístup, tak je prakticky bezcenný. Nejen, že vám zde nikdo nepovolí stavět, ale ani se vám takový pozemek nejspíš nepodaří prodat. Pozemek bez přístupu je totiž, bohužel, pro banky nevhodná zástava. Ideální variantou je napojení na veřejnou komunikaci, případně spoluvlastnický podíl k příjezdové cestě nebo zřízené věcné břemeno.

Závěrem je také nutno podotknout, že pokud se blízko hranice nebo na pozemku nachází vedení vysokého napětí, vedení vysokotlaku plynu nebo veřejný vodovod, je zde nutné zjistit ochranné pásmo. To samé platí i v případě blízkosti potoku, řeky nebo lesa. I zde jsou totiž ochranná pásma na kterých se nedá stavět a může to zkomplikovat usazení rodinného domu.

Jak vidíte, tak informací, které před prodejem nebo koupí musíte zjistit, není zrovna málo. Je důležité počítat, že zjištěné informace mají výrazný vliv na konečnou cenu. Pokud se s prodejem pozemku nechcete trápit, tak se na mně neváhejte obrátit, jelikož s tím mám dlouholeté zkušenosti. Můžete si také dopředu nechat spočítat tržní cenu.

Chci konzultovat prodej své nemovitosti:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.