Prodej spoluvlastnického podílu

Jak na prodej podílu nemovitosti?

Získali jste spoluvlastnický podíl na nemovitosti, například z dědictví a uvažujete o jeho prodeji? Proces prodeje nemovitosti rozdělené na několik podílů, nebo dokonce samotného podílu, je v hodně případech zapeklitý, nicméně není nemožný. Zpravidla máte několik možností, jak tento záměr realizovat:

1.    Dohodnout se na prodeji

Nejjednodušší a nejvýhodnější variantou je prodej nemovitosti jako celku. To je samozřejmě vázáno na souhlas ostatních spoluvlastníků. Z praxe vím, že tato varianta, ač nejjednodušší, bývá nerealizovatelná z důvodu neochoty ostatních spoluvlastníků k prodeji.

2.    Prodej podílu nemovitosti ostatním spoluvlastníkům

Druhou variantou je prodej podílu nemovitosti ostatním spoluvlastníkům. Mezi jednotlivými způsoby řešení patři prodej podílu ostatním spoluvlastníkům mezi ty schůdnější za předpokladu, že ostatní spoluvlastníci disponují dostatkem zdrojů na úhradu vašeho podílu bytu, či domu nebo pozemku.

3.    Prodej spoluvlastnického podílu třetí osobě

Pokud jste se nedohodli ani na jedné z výše uvedených variant, existuje ještě možnost prodat pouze svůj spoluvlastnický podíl třetí osobě. V takovém případě si je však nutné uvědomit, že pokud prodáváte pouze podíl (např. 1/3 nemovitosti), nemůžete očekávat, že Vám někdo nabídne pro Vás výhodnou cenu.

Nicméně, zákonné předkupní právo spoluvlastníků vám v tomto případě může přinést jisté komplikace. Znamená to, že v případě, že se rozhodnete prodat třetí osobě a náhodou nějakého zájemce najdete, stejně budete muset nabídnout svůj podíl napřed ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek.

4.    Vypořádání spoluvlastnického podílu soudní cestou

Poslední (mnohdy jedinou) variantou je požádat soud o vypořádání spoluvlastnického podílu. S ohledem na institut spoluvlastnictví platí pravidlo, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat (§1140 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku). Právní předpisy vymezují tři způsoby vypořádání spoluvlastnictví, a to:

  • rozdělení společné věci (podmínkou je, že rozdělení věci musí být reálné)
  • přikázání společné věci za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům (při rozhodování o přikázání věci musí soud zvážit veškeré okolnosti případu. Rozhodnutí pak záleží na uvážení soudu založeném na skutečnostech. Zejména, zda má spoluvlastník o věc zájem a také zda je schopen věc ostatním spoluvlastníkům uhradit)
  • dražba spoluvlastnického podílu (Není-li možné věc rozdělit, ani přikázat některému ze spoluvlastníků, rozhodne soud o prodeji ve veřejné dražbě. K tomuto kroku soud přistoupí i v případě, že některý spoluvlastník má zájem, ale nemá finanční prostředky k úhradě náhrady spoluvlastníkům a nelze přepokládat, že je v nejbližší době získá).

Jak tedy nejlépe na to?

Vyjmenovali jsme si způsoby vypořádání spoluvlastnického podílu, nicméně realizace každého z nich je složitá záležitost. V jakémkoliv z výše uvedených případů logicky doporučuji oslovit odborníka. Každý případ je nutné posuzovat individuálně a obezřetně, přičemž z pozice laika v obrou se můžete zbytečně vystavit rizikům – v lepším případě ztráty času, v tom horším i peněz. Pokud řešíte tuto problematiku a chtěli byste si ještě objasnit nějaké informace, neváhejte se mě zeptat přes kontaktní formulář. Odpovím Vám hned jak to půjde.

Chci konzultovat prodej své nemovitosti:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.