Upravit stránku

Přiznání k dani z nemovitých věcí

14.12.2017Doleček Lubomír

Prodávali jste nebo kupovali v minulém roce nemovitost? Pak nezapomeňte, že se vám blíží čas pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Zde se dozvíte vše, co potřebujete -  kdy se vás daňové přiznání z nemovitosti týká, jaký typ máte podat právě vy, jaká je lhůta pro podání a pokyny, jak vyplnit přiznání a jak nejlépe daň uhradit.

Ve zdaňovacím období minulého roku jste:

Uskutečnil koupi nemovitosti

 • Pak je potřeba, abyste se u místně příslušného finančního úřadu zaregistroval jako nový poplatník této daně. Pokud se nejedná o první nemovitost, kterou v katastrálním území vlastníte, podáte na finančním úřadě pouze dílčí daňové přiznání a to do 31.1.
 • Pokud jste v daném katastrálním území majitelem pouze oné nově pořízené nemovitosti, na úřadě podáte řádné daňové přiznání nejpozději do stejného data, jako výše zmíněné dílčí přiznání. (zde naleznete nevyplněný vzor online včetně pokynů pro vyplnění)
 • Pokud dojde k pozdnímu povolení vkladu vlastnického práva na katastrální úřad – tedy později než 31.12., můžete podat přiznání až do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k povolení vkladu na katastr.  
 • Pro pořádek je dobré zmínit, že se nejedná o daň z nabytí nemovitých věcí.

Uskutečnil prodej nemovitosti

 • Jednalo se o jedinou vámi vlastněnou nemovitost v tomto katastrálním území? Pak již pochopitelně nemáte žádnou povinnost daň hradit. Je však nutné tuto skutečnost dát na finančním úřadě vědět telefonicky nebo písemně. Samozřejmě však doporučujeme oznámení písemnou formou.
 • Jste-li po prodeji nemovitosti v daném katastrálním území vlastníkem nějaké další nemovitosti, podání se vás týká. Do 31.1. podáváte dílčí daňové přiznání.

Jak daň uhradit?

 • Máte několik možností. Běžným převodním příkazem, v hotovosti přímo na příslušném finančním úřadě, složenkou či skrze SIPO
 • Složenka, kterou vám finanční úřad zašle, nepodléhá poštovnímu poplatku v případě, že jste fyzická osoba.
 • Bankovním převodem lze daň zaplatit na bankovní účet příslušného finančního úřadu dle jeho pokynů. Je dobré vědět, že finanční úřad můžete zaslat žádost o zasílaní údajů pro platbu daně elektronicky. V tu chvíli vám úřad přestane zasílat složenky k úhradě daně.
 • Co se týká platby pomocí SIPO, budete potřebovat „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ s přiloženým dokladem o přidělení spojovacího čísla či rozpis bezhotovostní platby SIPO. To je třeba doručit do 31.1. na vašem finančním úřadě.

Do kdy je daň splatná?

 • Splatnost daně je nejpozději do 31.5. jednou platbou v případě, že nepřesáhla částku 5.000,- Kč. Pokud ano, daň je splatná dvěma splátkami – 31.5. a pak 30.11. 
   

Zeptejte se našich makléřů.

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.