Pozor na věcné břemeno. Co to je a jak zaniká?

Každý z nás se již setkal s termínem „Věcné břemeno“. Nicméně, ne každý už si je jist o co se přesně jedná, jak může ovlivnit například prodej nebo koupi nemovitosti a jak se dá taková věc řešit. Pravdou je, že prodej i koupě nemovitosti zatížené věcným břemenem může být tvrdý oříšek a dokáže celou situaci značně komplikovat. Škála věcných břemen služebnosti je poměrně vysoká a je upravována NOZ (§1267 a násl.). Oprávněný v rámci věcného břemene může využívat určitou část užitné hodnoty cizí věci. Ze strany vlastníka obnáší věcné břemeno povinnost ve vztahu k oprávněnému něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet.

Druhy služebnosti věcných břemen, které známe:

Užívací právo – Touto služebností užívacího práva se oprávněnému poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti.

Požívací právo – vlastník i oprávněny smí brát užitky a výnosy z majetku. Musí se také podílet na ztrátách a nákladech.

Služebnost bytu – zvláštní varianta užívacího či požívacího práva. Týká se přímo sdílení jedné domácnosti.

Nezbytná cesta – jedná se o případ, kdy se k vlastnímu pozemku může vlastník dostat jedině přes pozemek jiného vlastníka. Avšak pozor, ten má právo za užívání požadovat úplatu.

Služebnost inženýrské sítě – jedná se o právo na vlastní náklady a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku, nebo přes něj vést, vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat.

Opora cizí stavby – v tomto případě se jedná o stěny na hranici dvou pozemků, kdy se o jejich opravy dělí oba majitelé podle míry užívaní. Většinou je však řešeno rovným dílem.

Služebnost stezky, průhonu a cesty  – Umožňuje využití pozemní komunikace, dle jejího typu, pro pěší průchod, hnaní zvířat či pro průjezd motorového vozidla.

Služebnost okapu – Z důvodu služebnosti se o náklady na udržování okapu dělí všichni, kteří daný odtok využívají, přestože je okap i potrubí na pozemku jednoho majitele.

Právo na svod dešťové vody – po domluvě je možné dešťovou vodu zasakovat na pozemku souseda.

Právo na vodu – možnost využívat zdroj vody na cizím pozemku (např. studnu).

Služebnost rozlivu – tato služebnost slouží jako prevence před povodní či při povodni, kdy může vlastník vodního díla využít pozemek jiného majitele pro rozliv přebytečné vody.

Právo pastvy – vzniká možnost využití cizího pozemku jako pastvu.

Kdy věcné břemeno zaniká?

Existuje hned několik způsobů, kterými může věcné břemeno zaniknout. Buďto dohodou všech smluvních stran, uplynutím doby sjednané či úmrtím osoby oprávněné. V některých případech existuje i možnost odstranění věcného břemena soudní cestou. V případě, že je nemovitost zatížena věcným břemenem, není radno ho při jejím prodeji zatajit.

Chci konzultovat prodej své nemovitosti:

Lubomír Doleček
Jmenuji se Lubomír Doleček. Jsem realitní specialista a zároveň manažer v prosperující realitní společnosti HESTIA Group. Realitní činnosti se věnuji už 11 let a za tu dobu jsem přes 400 klientům zajistil prodej nemovitosti, jejichž celková hodnota se pohybuje v řádech stovek milionů. Specializuji se na prodej domů, rekreačních objektů, bytů a pozemků v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Svitavy. 
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.