Proč je důležitá rezervační smlouva?

Jedním z klíčových dokumentů při prodeji nemovitosti je rezervační smlouva, kterou si v tomto článku důkladněji rozebereme. Po přečtení si uvědomíte, že tento důležitý dokument slouží jako ochrana, která vám při prodeji zajistí klid a jistotu. Než si zde rozebereme obsah rezervační smlouvy, je nutné si říct, co je jejím hlavním smyslem a proč rozhodně trvejte na uzavření rezervační smlouvy se zájemcem o koupi.

Rezervační smlouva slouží jako ochrana proti nesolidnímu jednání

Prodej nemovitosti je důležitým životním rozhodnutím a to se týká i koupě, která pro zájemce může znamenat obrovskou finanční zátěž na pár desítek let. Z toho důvodu se běžně může stát, že si zájemce koupi rozmyslí. Jsem přesvědčen, že mnoho prodávajících z řad samoprodejců, se setkalo s vážným zájemcem, který ale po týdnech slibů nakonec od koupě odstoupil. Jedinou obranou proti tomuto nesolidnímu jednání je tedy uzavření rezervační smlouvy, ať už na váš byt, dům, pozemek, nebo třeba garáž.

Rezervační smlouva na nemovitost je právně závazný dokument, který zaručuje, že k prodeji skutečně dojde. V případě, že ne, tak vám zbytečně vynaložený čas, náklady a energii vykompenzuje rezervační záloha. Ta vám v případě odstoupení od smlouvy ze strany zájemce zůstane. Věřte, že si každý dopředu pořádně promyslí, zda tento dokument podepsat, pokud není úplně rozhodnut ke koupi.

Dalším důvodem je, že prostřednictvím rezervace jsou dopředu stanoveny pravidla prodeje, která by smlouva měla obsahovat. Pokud jsou totiž pravidla uvedena, již v rezervační smlouvě, tak se vyhnete problémům při podpisu kupní smlouvy.

Co rozhodně smlouva musí obsahovat

Aby smlouva plnila svůj účel, je nutné, aby obsahovala všechny potřebné údaje. Jako například kdo a co prodává, kdo kupuje, kupní cenu, úhrady, termíny a mnoho dalšího. Ideální řešení je konzultovat sestavení smlouvy s odborníkem na realitní trh a realitní právo. Pokud se rozhodnete sestavit smlouvu sami, rozhodně je nutné uvést následující body.

  • Smluvní strany – podstatu tohoto bodu není nutné zmiňovat, ale rozhodně je důležité dbát na úplnost údajů o účastnících rezervační smlouvy. Pokud nemovitost prodáváte přes realitní kancelář, je nutný podpis trojstranné rezervační smlouvy i s realitní kanceláří.
  • Předmět prodeje – v tomto bodu dbejte na přesnou specifikaci prodávané nemovitosti. Uveďte jaké pozemkové parcely jsou součástí prodeje, spoluvlastnické podíly na budovách, parkovací místa apod. Samozřejmostí je údaj o obci a katastrálním území ve kterém se nemovitost nachází. Při vyplňování buďte pečliví.
  • Kupní cena – asi si říkáte, že uvést kupní cenu je samozřejmé, ale nejde jen o celkovou kupní cenu, ale také o to, že je nutné si dopředu domluvit, jakým způsobem bude kupní cena hrazena a za jakých podmínek bude vyplacena.
  • Rezervační záloha na nemovitost – jako důkaz vůle zájemce složí zálohu na kupní cenu. Její výše je většinou o dohodě, ale její výše by měla být zavazující. V tomto bodu se také řeší termín úhrady, kam bude uhrazena a jak s ní dále bude naloženo v možných situacích, pokud například bude chtít někdo od smlouvy odstoupit, nebo se naopak prodej uskuteční.
  • Prohlášení smluvních stran – velmi důležitou součástí obsahu rezervační smlouvy je prohlášení smluvních stran. Zde musí být uvedeno jaká práva a povinnosti mají smluvní strany. Zde je například uvedena povinnost prodávajícího nezatížit nemovitost dluhy a jinými závazky, nepřevést na třetí osobu a za jakých okolností podepíše kupní smlouvu. Samozřejmě i kupující má nespočet povinností, ale i práv. Pokud prodáváte přes realitní kancelář, tak samozřejmě i realitní kanceláři ze smlouvy vyplývají práva a povinnosti.
  • Přílohy k rezervační smlouvě – jsou dokumenty, které byste měli předat zájemci ještě před podpisem kupních smluv, tak abyste se vyhnuli budoucím problémům. Kupující vás například může obvinit z toho, že mu nebyl předán průkaz energetické náročnosti budovy, který máte ze zákona povinnost předat včetně další řady povinných dokumentů při prodeji nemovitosti. V naší firmě jsme zvyklí, že všechny, nejen povinné, dokumenty přikládáme k rezervační smlouvě. Chráníme tak prodávající, aby kupující následně neměl možnost rozporovat, že mu něco nebylo řečeno nebo předáno. Toto rozhodně nepodceňujte, jelikož se tím reálně můžete vystavit tomu, že kupující bude mít možnost odstoupit od rezervační případně i kupní smlouvy, případně požadovat slevu z kupní ceny.

Věřím, že jste převsvědčeni o důležitosti a významu rezervační smlouvy při prodeji vaší nemovitosti. Pokud tedy chcete, aby celý obchod proběhl hladce, určitě na uzavření trvejte.

Chci konzultovat prodej své nemovitosti:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.